Antystatyki

Tworzywa sztuczne stosowane są coraz szerzej w aplikacjach technicznych w związku z ich bardzo wysokimi właściwościami izolacyjnymi.

Jednakże wysokie wartości rezystancji powierzchniowej, która może osiągać wartości do 1017 Ohma, może powodować gromadzenie się ładunków elektrostatycznych na powierzchni wyrobu.

Powoduje to m.in. przyciąganie kurzu do wyrobu gotowego. W skrajnych przypadkach może wystąpić iskrzenie podczas produkcji lub w czasie dalszego przetwarzania.

W zależności od stosowanego tworzywa i dodatków, antystatyk może spowodować obniżenie wartości rezystancji powierzchniowej do poziomu 109 Ohma, a także zapobiec gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego.